Direct naar de inhoud.
Kabinet Verhoogt Investering in Toegankelijke en Betaalbare Zorg voor 2024

Het Nederlandse kabinet heeft zijn toewijding aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor 2024 opnieuw bevestigd, met een aanzienlijke budgettoewijzing van €103,4 miljard voor de gezondheidszorg. Dit initiatief onderstreept het belang van een gezonde samenleving en de noodzaak voor duurzame zorgoplossingen die inspelen op de groeiende zorgvraag en het tekort aan zorgpersoneel.

Toekomstbestendige gezondheidszorg.

In een tijd waarin de druk op de zorgsector toeneemt, benadrukt het kabinet het belang van preventie, digitalisering, en de transformatie van zorgmodellen. Met een focus op het versterken van de eerstelijnszorg, met inbegrip van huisartsenzorg en wijkverpleging, en een nadrukkelijke investering in de samenwerking tussen verschillende zorgsectoren, streeft het naar een toekomstbestendige gezondheidszorg.

Integraal Zorgakkoord (IZA)

De financiering omvat €2,8 miljard bestemd voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) voor de periode 2023-2027, gericht op het verbeteren van de zorg in de regio’s. Dit zal ondersteuning bieden aan innovaties zoals de elektronische verpleegkundige overdracht, met een budget van €9,3 miljoen om de administratieve lasten te verlagen en meer tijd voor patiëntenzorg te creëren.

Tegelijkertijd erkent het kabinet de stijgende zorgkosten, resulterend in een verwachte maandelijkse verhoging van de zorgpremie met ongeveer €12. Om de impact hiervan op lage en middeninkomens te verzachten, wordt de zorgtoeslag aangepast.

Deze maatregelen van het kabinet voor 2024 reflecteren een ambitieus plan om de Nederlandse gezondheidszorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden, met een sterke focus op preventie, innovatie en samenwerking binnen de zorgsector.