Direct naar de inhoud.
Onderhandelaarsakkoord bereikt over nieuwe AMS

Na een lang en intensief onderhandelingstraject hebben de LAD, de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) op 26 januari 2024 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Afgesproken is dat de loonparagraaf uit de Cao Ziekenhuizen één-op-één wordt doorvertaald in de AMS. Daarnaast wordt een start gemaakt met levensfasebeleid en komt er een gezamenlijk onderzoek naar de normalisering van de werkweek. 

Loonparagraaf

De loonparagraaf uit de Cao Ziekenhuizen wordt één-op-één doorvertaald. Andere ziekenhuiswerknemers hebben in februari en december al een salarisverhoging ontvangen. Medisch specialisten moesten hier nog op wachten. De afspraken uit de huidige Cao Ziekenhuizen gelden nu ook voor hen. Dat betekent dat zij met terugwerkende kracht:

  • per 1 februari 2023 een structurele salarisverhoging krijgen van 5%;
  • per 1 december 2023 een structurele salarisverhoging krijgen van 5% met een maximum van € 300 bruto per maand;
  • per 1 juni 2024 een structurele salarisverhoging krijgen van 2% plus € 180 bruto per maand.   

Levensfase beleid en werk-privébalans

Uit de enquête die de LAD en Federatie voorafgaand aan de onderhandelingen hebben uitgezet, bleek dat medisch specialisten grote behoefte hebben aan concrete afspraken over levensfasebeleid. In deze AMS wordt daartoe een eerste stap gezet. Medisch specialisten kunnen afspraken maken over levensfasebeleid (denk aan een sabbatical, verlof voor mantelzorg of minder werken voorafgaand aan de AOW). Dit wordt uitgewerkt volgens de systematiek van een persoonlijk keuzebudget (PKB). Uitgangspunt voor deze AMS-periode is dat het PKB voor zowel de werkgever als de werknemer zoveel als mogelijk kostenneutraal uitwerkt. 

Verdere afspraken

Daarnaast is afgesproken dat de LAD en Federatie samen met de NVZ een onderzoek starten naar de normalisering van de werkweek. Verder geldt voor parttime medewerkers dat scholingsdagen die vallen op een niet-werkdag, meetellen als werktijd. Tot slot is er een afspraak gemaakt over rouwverlof en het opstarten van een campagne met aandacht voor de positie van startende medisch specialisten.

Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord.

De besturen van de LAD en Federatie leggen dit akkoord met een positief advies aan medisch specialisten voor. Zij kunnen tot donderdag 15 februari 12.00 uur hun stem uitbrengen via een digitale ledenraadpleging waarover ze een separate mail hebben ontvangen. Bron: Onderhandelaarsakkoord bereikt over nieuwe AMS | Federatie Medisch Specialisten (demedischspecialist.nl)